Najpiękniejsze zabytki Sądecczyzny:

Zamek Królewski i Kościół św. Małgorzaty w Nowym Sączu:

Zamek położony na wzgórzu nad rzeką Dunajec to jedna z najważniejszych fortyfikacji średniowiecznych w Polsce. Zbudowany w XIII wieku, pełnił funkcje obronne i administracyjne. Obecnie jest miejscem licznych wystaw, koncertów i wydarzeń kulturalnych.

Gotycki kościół położony na rynku Nowego Sącza, z licznymi kaplicami i pięknym wnętrzem. Jest to ważne miejsce kultu i zarazem jedna z najważniejszych świątyń w regionie.

Ołtarz Wita Stwosza i Kościół św. Wojciecha w Starym Sączu:

  • To arcydzieło rzeźby gotyckiej znajduje się w kościele św. Małgorzaty w Starym Sączu. Ołtarz, wykonany przez Wita Stwosza, przedstawia sceny Męki Pańskiej i jest jednym z najważniejszych dzieł sztuki sakralnej w Polsce.
  • Gotycki kościół z XIII wieku, który zaliczany jest do najstarszych zabytków na terenie Sądecczyzny. Jego wnętrze kryje cenne dzieła sztuki sakralnej, a sam kościół jest miejscem wielu uroczystości i wydarzeń kulturalnych.

Zamek w Rytro, Zamek w Muszynie, Kościół pw. św. Leonarda w Lipnicy Murowanej oraz Rezerwat Cisów w Szczawnem:

  • Zamek w Rytro to średniowieczna warownia, która góruje nad miejscowością. Jest przykładem architektury obronnej i pełnił funkcję strażnicy szlaku handlowego. Dziś jest miejscem muzealnym z ekspozycjami związanymi z historią zamku.
  • Zamek w Muszynie to średniowieczna warownia, której korzenie sięgają XIII wieku. Miejsce to pełniło ważne funkcje obronne i administracyjne. Dzisiaj zamek przyciąga turystów, oferując atrakcyjne ekspozycje i widowiska.
  • Drewniany kościół pw. św. Leonarda, również wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, to jedno z najważniejszych miejsc sakralnych w Polsce. Jego wnętrze zdobią malowidła ścienne, a drewniana architektura zachwyca niepowtarzalnym stylem.
  • Rezerwat cisów to wyjątkowe miejsce, gdzie zachował się pradawny las z cisami. Rezerwat chroni te niezwykle rzadkie i chronione gatunki drzew, tworząc unikalne środowisko przyrodnicze.

Sanktuarium w Ludźmierzu, Cerkiew w Kwiatoniu oraz Muzeum Pienińskie w Krościenku:

Sanktuarium to ważne miejsce pielgrzymkowe z drewnianym kościołem pw. Narodzenia NMP. słynie z cudownego obrazu Matki Boskiej Ludźmierskiej. Co roku przyciąga rzesze pielgrzymów i turystów.

Sądecczyzna słynie z malowniczych cerkwi drewnianych, z których kilka zostało wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Przykłady to cerkwie w Owczarach, Powroźniku, czy Haczowie.

Cerkiew w Kwiatoniu  to jedna z najstarszych cerkwi drewnianych w Polsce, zbudowana na przełomie XV i XVI wieku. Zachowała się w oryginalnym stanie, prezentując charakterystyczne dla drewnianej architektury elementy.

Muzeum prezentuje historię Pienin, regionu blisko związanej z Sądecczyzną. Znajdują się tu unikatowe eksponaty związane z życiem codziennym, historią przyrody oraz tradycjami ludowymi.

Sądecczyzna kryje w sobie znacznie więcej zabytków, a te wymienione stanowią jedynie mały fragment bogactwa historycznego i kulturowego tego regionu. Każdy z tych obiektów odzwierciedla różne aspekty historii, sztuki i tradycji Sądecczyzny, tworząc złożony krajobraz dziedzictwa tego regionu.