Malownicza Przyroda Sądecczyzny:

Przyroda Sądecczyzny to obszar o niezwykłej różnorodności krajobrazowej, charakteryzujący się malowniczymi terenami górskimi, rzekami, dolinami, a także unikalnymi rezerwatami przyrody. Poniżej przedstawiam kilka aspektów przyrody Sądecczyzny. Góry i Pasma Górskie oraz Zjawiska Geologiczne: Sądecczyzna...